LaTeX (carte)/Crearea unui titlu

(Redirecționat de la LaTeX/Crearea unui titlu)


Există mai multe situații în care ați dori să creați un titlu într-un format aleator în locul formatului implicit din LaTeX. Pentru documente mai mici, cum sunt articolele simple, outputul comenzii \maketitle este în general adecvat, însă documentele mai mari (cum sunt cărțile și rapoartele) deseori necesită o formatare mai complexă. Deși se poate schimba outputul comenzii \maketitle, e o procedură complicată chiar și pentru schimbări minore aduse titlului. În astfel de cazuri, este deseori mai bine să creați titlul de la zero, iar această secțiune vă va învăța cum să faceți asta.

Pagini standard de titlu

modificare

Multe clase de documente asigură o pagină de titlu. Utilizatorul trebuie să specifice manual din titlu folosind aceste comenzi plasate la începutul documentului:

\title{Triangulația datelor din titlu în manieră Gaussiană
       neliniară prin intermediul seriilor $\rho$}
\date{31 Octombrie 475}
\author{John Doe\\ Departmentul de magie, Universitatea Richard Miles
        \and Richard Row, Academia \LaTeX\}

În general data se exclude din titlul paginii folosind comanda \date{} fără a furniza o dată anume. Omiterea acestei comenzi are ca rezultat implicit introducerea datei curente (cu comanda \today) în fișierul sursă.

Pentru a forma o pagină de titlu, folosiți comanda

\maketitle

Aceasta ar trebui să urmeze comenzilor menționate mai devreme (care pot fi situate și de multe ori sunt înainte de begin{document}, în preambul). În cazul celor mai multe stiluri de documente, această comandă va forma o pagină separată de titlu, în vreme ce stilul de document article va plasa titlul la începutul primei pagini. Notați că mediul abstract (rezumat) ar trebui să preceadă comanda \maketitle în documentele AMS.

Notele de subsol din pagina de titlu pot fi specificate cu comanda \thanks. Spre exemplu, puteți adăuga

\author{John Doe\thanks{Finanțat cu o bursă de la NASA \#42}}

Comanda \thanks poate fi folosită și în cadrul comenzii \title.

Depinde de clasa de documente ce comenzi pot fi folosite în pagina de titlu generată de comanda \maketitle. Spre exemplu, pachetul amsart folosește comenzi ca \address, \dedicatory, \email și altele în pagina de titlu, în timp ce alte clase pot folosi numai comanda \title.

Pagini personalizate de titlu

modificare

Crearea titlului

modificare

În mod normal, avantajul utilizării LaTeX în locul programelor tradiționale de procesare de cuvinte este că LaTeX îți permite să te concentrezi asupra conținutului, ocupându-se el de ajustarea marginilor, alinierea în pagină și de alte probleme legate de redactare. Pe de altă parte, dacă vrei să scrii propriul format pentru titlu, e exact pe dos: trebuie să ai grijă de fiecare lucru — de data asta LaTeX nu va face nimic ca să te ajute. Poate fi dificil să creezi propriul format de titlu de vreme ce LaTeX nu a fost făcut să fie interactiv în modul grafic în ce privește ajustarea aranjării în pagină. Procesul este similar cu lucrul direct cu cod HTML, cu excepția faptului că de fiecare dată când vrei să vezi rezultatul, trebuie să recompilezi sursa. Deși acest lucru pare să fie un inconvenient major, avantajul este că odată ce noul format de titlu a fost scris, poate servi drept model pentru toate celelalte documente care folosesc același format de titlu. Cu alte cuvinte, îndată ce aveți un layout care vă place, îl puteți folosi în orice alte documente ați dori să aveți acel layout fără să fie necesare ajustări adiționale.

Primul pas: deoarece veți lucra doar la prima pagină a documentului și va trebui să compilați foarte des, nu trebuie să compilați tot documentul de fiecare dată, e de ajuns să vă uitați la prima pagină. De aceea vom crea mai întâi un document de formă pentru a pregăti titlul și apoi îl vom include pur și simplu în documentul principal deja existent pe care îl scriem. Să numim documentul cu titlul titlu_test.tex și să scriem în el următoarea secvență de cod:

\documentclass[12pt,a4paper]{report}

\usepackage{graphicx}

\newcommand{\HRule}{\rule{\linewidth}{0.5mm}}

\begin{document}

\input{./titlu.tex}
\end{document}

Acesta urmează a fi compilat cu comanda pdflatex pentru a crea un PDF. Este un document foarte simplu, însă țineți cont că are aceleași setări ca și documentul pe care-l scrieți, astfel că includerea titlului în document nu va schimba rezultatul. În acest caz (vezi prima linie) mărimea fontului este fixată la 12pt, iar mărimea paginii la A4. Pachetul graphicx este inclus pentru a putea insera o imagine în titlu. Apoi definim o comandă numită \HRule; tot ce va face aceasta va fi să insereze o linie orizontală de lungime egală cu pagina și de grosime 0,5 mm. Dacă vreți, puteți să-i schimbați setările în definiție. În cele din urmă, documentul efectiv începe și nu face decât să includă fișierul titlu.tex, care trebuie să fie în același director cu fișierul nostru de testare titlu_test.tex.

Acum creați fișierul titlu_test.tex și scrieți în el:

\begin{titlepage}


\end{titlepage}

Toate lucrurile pe care vreți să le puneți în titlu trebuie să fie înăuntrul secvenței determinate de mediul titlepage. Acum, dacă compilați titlu_test.tex, veți vedea cum arată noul titlu în fișierul titlu_test.pdf. Iată ce trebuie să știți ca să scrieți titlul:

Aliniere
dacă vreți să centrați un text folosiți \begin{center} ... \end{center}. Dacă vreți să-l aliniați altfel, folosiți mediul flushleft pentru aliniere la stânga și flushright pentru aliniere la dreapta.
Imagini
comanda pentru includerea de imagini este următoarea (exemplul este pentru un logo mic, însă puteți introduce orice imagine de orice dimensiune):

\includegraphics[width=0.15\textwidth]{./logo}

Nu scrieți \begin{figure} așa cum faceți de obicei întrucât nu vreți ca figura să fie mobilă, vreți doar să o fixați în locul specificat. Când scrieți setările pentru imagine, rețineți că sistemul TeX o consideră doar o căsuță mai mare.

Mărimea textului
Dacă vreți să modificați dimensiunea unui text, puneți-l între acolade {așa}, și atunci puteți folosi următoarele comenzi (în ordinea descrescătoare a mărimii): \Huge, \huge, \LARGE, \Large, \large, \small, \footnotesize, \scriptsize, \tiny. De exemplu:

{\large acest text este ceva mai mare decât textul normal}, acesta nu

\normalsize se folosește pentru a scrie text la dimensiunea implicită (normală) a documentului.
Linii noi
puteți forța începutul unei linii noi prin \\. Dacă vreți să adăugați mai mult spațiu vertical, nu trebuie să folosiți mai multe comenzi pentru a insera linii noi, doar menționați dimensiunea spațiului vertical dorit. Spre exemplu, \\[1cm] va pune un spațiu vertical de 1cm între linia curentă și următoarea.
Data
puteți introduce data curentă cu comanda \today. Dacă nu vreți să introduceți nici o dată, nu trebuie să scrieți nimic în șirul de caractere pentru comanda \date{}.
Umplerea paginii
comanda \vfill adaugă spațiu vertical până la umplerea paginii. Dacă dați această comandă în interiorul paginii, tot textul ce îi urmează va fi scris la capătul paginii curente.

Un exemplu concret

modificare

Toate aceste sfaturi poate că v-au creat confuzie. Așadar, iată un exemplu concret de aplicare a acestora.

\documentclass[12pt,a4paper]{report}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\begin{titlepage}
	\centering
	\includegraphics[width=0.15\textwidth]{example-image-1x1}\par\vspace{1cm}
	{\scshape\LARGE Columbidae University \par}
	\vspace{1cm}
	{\scshape\Large Final year project\par}
	\vspace{1.5cm}
	{\huge\bfseries Pigeons love doves\par}
	\vspace{2cm}
	{\Large\itshape John Birdwatch\par}
	\vfill
	supervised by\par
	Dr.~Mark \textsc{Brown}

	\vfill

% Bottom of the page
	{\large \today\par}
\end{titlepage}
\end{document}
 


După cum vedeți, codul arată mai urât decât sursa LaTeX standard întrucât trebuie să formatați și outputul (în locul sistemului LaTeX). Dacă vă apucați să schimbați aspectul fontului, codul va fi mai puțin limpede, însă puteți face asta: este doar pentru titlu, iar codul acesta complicat va fi izolat de restul documentului într-un fișier separat titlu.tex.

Integrarea paginii titlu

modificare

Presupunând că pagina titlu este acum conținută într-un fișier numit titlu.tex, acesta trebuie plasat în același director cu documentul principal. Pentru a-l putea integra, trebuie să scrieți comanda de includere \input{./title.tex} la începutul documentului. Nu uitați să adăugați și comenzile \usepackage{graphicx} și \newcommand{\HRule}{\rule{\linewidth}{0.5mm}} în preambulul secțiunii.

De exemplu, prima secțiune a documentului ar arăta în felul următor:

...
\usepackage{graphicx}

\newcommand{\HRule}{\rule{\linewidth}{0.5mm}}

\begin{document}

\input{./title.tex}
\tableofcontents
...


Anterior: Erori și avertismente LaTeX Următor: Gestiunea bibliografiei