În wordpress cu LaTex, am reușit să scriu anumite diacritice astfel: litera â [math]\hat{a}[/math] litera ă [math]\breve{a}[/math] sau [math]check{a}[/math] litera ș , atenție merge cu \text ... [math]\text{\c{s}}[/math] litera Ș [math]\text{\c{S}}[/math] (inspirat de exemplu din http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/LaTeX:Symbols#Accents dar cu precizările de mai sus și verificări) Litera î , nu încă.