Wikimanuale:Candidați

(Redirecționat de la Wikimanuale:Candidaţi)

Ca in orice comunitate - un administrator va avea puterea, ca orice user : de a edita pagini, de a adauga pagini, de a muta - si alte asemenea actiuni - oferite de interfata de user. Insa ca administrator - un anumit user - va putea in cele din urma sa BLOCHEZE unele articole de la modificare - va putea in cele din urma sa modereze articole / si cere ca un administrator sa se dedice in toata masura acestui proiect.

Cererile de administratori vor fi aprobate doar userilor care :

- au cat de cat o vechime in comunitate( 2 luni / 100 de contributii de calitate )
- sunt vazuti in ochii comunitatii ca "oameni de calitate"
- au la activ cel putin 5 carti publicate - de calitate ( egaleaza cele 100 de contributii de calitate)
- se pot dedica intr-o masura mai mare acestui proiect numit [ro.wikibooks.org WikiBooks Romania]

Cererile se fac de forma : USER ( : - spatiu - si 4 de ~ )

Andrei Stroe (Transwiki)

modificare

Urmăresc în principal proiectul Wikipedia, dar ocazional acolo apar pagini ce nu-și au locul în proiect, dar care pot fi importate aici. De aceea, cer drepturi de Transwiki (Import din alt wiki) pentru a facilita transferul acestor pagini.Andrei Stroe (discuție) 9 decembrie 2015 10:53 (UTC)[răspunde]

Discuție încheiată: permisiuni acordate pe data de 30.12.2015 (vezi aici). --Wintereu 3 ianuarie 2016 09:08 (UTC)[răspunde]

Bacria_Andrei_Catalin

modificare
Mă propun administrator la Wikimanuale pentru a şterge paginile de şters rapid.--Bacria Andrei Catalin (discuție) 8 noiembrie 2015 19:06 (UTC)[răspunde]
Cheamă-l și pe Sergentul, dacă nu sunteți cumva una și aceeași persoană!Acest comentariu nesemnat a fost adăugat de 84.158.147.194 (discuție • contribuții).
Nu sunt aceeaşi persoană cu Sergentul.--Bacria Andrei Catalin (discuție) 13 noiembrie 2015 17:30 (UTC)[răspunde]
Nu este singurul. Există alții mult mai activi. Vedeți contribuțiile acestor utilizatori: CustodieMinori și Nicolae Coman. --GEO (discuție) 6 decembrie 2015 20:23 (UTC)[răspunde]
Cum adică o activitate lipsită de discernământ?Nu am maturitatea necesară?Wintereu a avut dreptate cu voi.--Bacria Andrei Catalin (discuție) 27 noiembrie 2015 18:03 (UTC)[răspunde]
După părerea ta care este candidatul mai comptent?Wintereu a avut dreptate cu voi.--Bacria Andrei Catalin (discuție) 27 noiembrie 2015 18:03 (UTC)[răspunde]
De exemplu, Nicolae Coman. Acesta este mult mai activ și are contribuții cu adevărat semnificative, (atât aici cât și pe alte proiecte). --GEO (discuție) 6 decembrie 2015 20:23 (UTC)[răspunde]
Cum adică nu am competenţele necesare?Wintereu a avut dreptate cu voi.--Bacria Andrei Catalin (discuție) 27 noiembrie 2015 18:03 (UTC)[răspunde]
Exemplu. --GEO (discuție) 6 decembrie 2015 20:29 (UTC)[răspunde]
Alt exemplu. --GEO (discuție) 12 decembrie 2015 19:29 (UTC)[răspunde]
Dar am învăţat să arhivez şi eu nu ştiu cum să fac o traducere corectă.--Bacria Andrei Catalin (discuție) 3 ianuarie 2016 10:51 (UTC)[răspunde]

Bacria [atac la persoană șters] a copiat pe ro.wikimanuale prin traducere Google necorectată Poker de pe en.wikiproiecte. Tot Bacria se dă mare istoric, și a copiat de pe en.Wikipedia, tot prin Google-necorectat paragraful Teritoriu de la articolul Carpi pe ro.Wikipedia. Dau mai jos textul copiat tradus prin Google și textul original în engleză folosit de Bacria:

Potrivit lui Ptolemeu Geographia (cca publicat 140), carpii ocupat o regiune între râul Hierasus (Siret) și Porata râului (Prut) (de exemplu, Principatului Moldovei). [21] Acest lucru a fost în afara "Dacia propriu", astfel cum este definită de Ptolemeu, a cărui frontieră de est a fost Hierasus. [22] la est de acest râu se ce a numit Ptolemeu Sarmatia Europaea, o regiune vastă întindere până la Crimeea, în principal, dar în nici un caz exclusiv, populat de triburi sarmațiene. [23]

Potrivit Ptolemeu, vecinii carpi au fost:

   la nord, Costoboci
   la sud, în câmpia valahă, roxolanii sarmații
   la est de Prut, bastarnilor (probabil un grup de origine Sarmațian-scitice, dar care poate fi incorporat elemente celtice), care au migrat în regiunea dintre râurile Prut și Nistru în jurul valorii de 200 î.Hr.)

La vest, munții Carpați de Est între Siret și granița provinciei romane au fost, probabil, populată de "daci Free", adică dacii etnice care locuiesc în afara Daciei romane.

Cu toate acestea, nu este posibil să se definească în mod fiabil teritoriile acestor grupuri datorită imprecizia surselor geografice antice. De asemenea, este probabil ca în multe domenii, grupuri etnice suprapuse și harta etnică a fost un mozaic de sub-grupuri dispersate. Sarmați și bastarnilor sunt atestate, atât în ​​literatura de specialitate și arheologie, peste tot Țara Românească, Moldova și Basarabia. [24] [25] [26] Este posibil ca, atunci când sursele greco-romane se referă la conflicte cu Costoboci, carpii sau goții , acestea sunt referindu-se la coaliții de grupuri diferite în tribul în prezent hegemonic. Având în vedere raiduri repetate Carpi de la sud de Dunăre și ciocniri cu romanii în timpul secolului al treilea, este probabil de cca 230, carpii au extins hegemonia lor în estul Munteniei, dominat anterior de roxolanii

According to Ptolemy's Geographia (published ca. 140), the Carpi occupied a region between the river Hierasus (Siret) and the river Porata (Prut) (i.e. principality of Moldavia).[21] This was outside "Dacia proper", as defined by Ptolemy, whose eastern border was the Hierasus.[22] East of this river lay what Ptolemy termed Sarmatia Europaea, a vast region stretching as far as the Crimea, predominantly, but by no means exclusively, populated by Sarmatian tribes.[23]

According to Ptolemy, the Carpi's neighbours were:

   to the North, the Costoboci
   to the South, in the Wallachian plain, the Roxolani Sarmatians
   to the East of the Prut, the Bastarnae (probably a group of Sarmatian-Scythian origin, but which may have incorporated Celtic elements) which had migrated into the region between the rivers Prut and Dniester around 200 BC)

To the West, the Eastern Carpathian mountains between the Siret and the border of the Roman province were probably populated by the "Free Dacians" i.e. ethnic Dacians residing outside Roman Dacia.

However, it is not possible to reliably define the territories of these groups due to the imprecision of the ancient geographical sources. Also, it is likely that in many areas, ethnic groups overlapped and the ethnic map was a patchwork of dispersed sub-groups. The Sarmatians and Bastarnae are attested, in both literature and archaeology, all over Wallachia, Moldavia and Bessarabia.[24][25][26] It is likely that, when Greco-Roman sources refer to conflicts with the Costoboci, Carpi or Goths, they are referring to coalitions of different groups under the currently hegemonic tribe. Given the Carpi's repeated raids South of the Danube and clashes with the Romans during the 3rd century, it is likely by ca. 230, the Carpi had extended their hegemony over eastern Wallachia, previously dominated by the Roxolani.

Pt. o lista a administratorilor : Special:Listadmins


Comentarii

modificare