Bun venit!

modificare

Vă mulţumim că v-aţi înregistrat ca utilizator. Probabil că la început veţi avea multe nedumeriri şi întrebări: ce este Wikimanuale, cum se modifică paginile, ce putem şi ce nu putem scrie în ele, etc. Am pregătit o pagină de bun venit (←apăsaţi aici) pe care vă recomandăm s-o citiţi. De asemenea puteţi să ne întrebaţi la Cafenea. Nu vă fie teamă de greşeli, suntem aici pentru a vă ajuta.

În ce domenii aţi dori să contribuiţi? Poate să fie specialitatea dumneavoastră sau un domeniu pentru care aveţi o pasiune aparte. Aveţi la dispoziţie propria pagină de utilizator (vedeţi sus de tot unde scrie Bacria Andrei Catalin) în care să vă prezentaţi pe scurt dacă doriţi.

Ca să vă semnaţi simplu — doar în paginile de discuţii, nu şi în articole — scrieţi la sfârşitul mesajului patru tilde ~~~~ şi Wikimanuale vi le va transforma automat în semnătură şi dată.

Sperăm să contribuiţi cu plăcere la acest proiect!

--Bacria Andrei Catalin (discuție) 20 noiembrie 2015 18:15 (UTC)Răspunde


Opinii

modificare

Bacria este un utilizator-impostor, a copiat pe ro.wikimanuale prin traducere Google necorectată Poker de pe en.wikiproiecte. Tot Bacria se dă mare istoric, și a copiat de pe en.Wikipedia, tot prin Google-necorectat paragraful Teritoriu de la articolul Carpi pe ro.Wikipedia. Dau mai jos textul copiat tradus prin Google și textul original în engleză folosit de Bacria:

Potrivit lui Ptolemeu Geographia (cca publicat 140), carpii ocupat o regiune între râul Hierasus (Siret) și Porata râului (Prut) (de exemplu, Principatului Moldovei). [21] Acest lucru a fost în afara "Dacia propriu", astfel cum este definită de Ptolemeu, a cărui frontieră de est a fost Hierasus. [22] la est de acest râu se ce a numit Ptolemeu Sarmatia Europaea, o regiune vastă întindere până la Crimeea, în principal, dar în nici un caz exclusiv, populat de triburi sarmațiene. [23]

Potrivit Ptolemeu, vecinii carpi au fost:

   la nord, Costoboci
   la sud, în câmpia valahă, roxolanii sarmații
   la est de Prut, bastarnilor (probabil un grup de origine Sarmațian-scitice, dar care poate fi incorporat elemente celtice), care au migrat în regiunea dintre râurile Prut și Nistru în jurul valorii de 200 î.Hr.)

La vest, munții Carpați de Est între Siret și granița provinciei romane au fost, probabil, populată de "daci Free", adică dacii etnice care locuiesc în afara Daciei romane.

Cu toate acestea, nu este posibil să se definească în mod fiabil teritoriile acestor grupuri datorită imprecizia surselor geografice antice. De asemenea, este probabil ca în multe domenii, grupuri etnice suprapuse și harta etnică a fost un mozaic de sub-grupuri dispersate. Sarmați și bastarnilor sunt atestate, atât în ​​literatura de specialitate și arheologie, peste tot Țara Românească, Moldova și Basarabia. [24] [25] [26] Este posibil ca, atunci când sursele greco-romane se referă la conflicte cu Costoboci, carpii sau goții , acestea sunt referindu-se la coaliții de grupuri diferite în tribul în prezent hegemonic. Având în vedere raiduri repetate Carpi de la sud de Dunăre și ciocniri cu romanii în timpul secolului al treilea, este probabil de cca 230, carpii au extins hegemonia lor în estul Munteniei, dominat anterior de roxolanii

According to Ptolemy's Geographia (published ca. 140), the Carpi occupied a region between the river Hierasus (Siret) and the river Porata (Prut) (i.e. principality of Moldavia).[21] This was outside "Dacia proper", as defined by Ptolemy, whose eastern border was the Hierasus.[22] East of this river lay what Ptolemy termed Sarmatia Europaea, a vast region stretching as far as the Crimea, predominantly, but by no means exclusively, populated by Sarmatian tribes.[23]

According to Ptolemy, the Carpi's neighbours were:

   to the North, the Costoboci
   to the South, in the Wallachian plain, the Roxolani Sarmatians
   to the East of the Prut, the Bastarnae (probably a group of Sarmatian-Scythian origin, but which may have incorporated Celtic elements) which had migrated into the region between the rivers Prut and Dniester around 200 BC)

To the West, the Eastern Carpathian mountains between the Siret and the border of the Roman province were probably populated by the "Free Dacians" i.e. ethnic Dacians residing outside Roman Dacia.

However, it is not possible to reliably define the territories of these groups due to the imprecision of the ancient geographical sources. Also, it is likely that in many areas, ethnic groups overlapped and the ethnic map was a patchwork of dispersed sub-groups. The Sarmatians and Bastarnae are attested, in both literature and archaeology, all over Wallachia, Moldavia and Bessarabia.[24][25][26] It is likely that, when Greco-Roman sources refer to conflicts with the Costoboci, Carpi or Goths, they are referring to coalitions of different groups under the currently hegemonic tribe. Given the Carpi's repeated raids South of the Danube and clashes with the Romans during the 3rd century, it is likely by ca. 230, the Carpi had extended their hegemony over eastern Wallachia, previously dominated by the Roxolani.

Candidatură și voturi

modificare

Vă rog să nu mai puneți presiune asupra utilizatorului CustodieMinori. Voturile pe care le obțineți în pagina candidaturii nu trebuie să fie cerșite și nici forțate. E suficient să faceți un anunț despre candidatură la Cafenea, fără a mai contacta utilizatori individuali să le cereți să voteze. --XXN (discuție) 28 noiembrie 2015 11:17 (UTC)Răspunde

■■ Traduceri automate

modificare

  Vă rugăm să nu mai introduceți traduceri automate în spațiul articolelor proiectului Wikimanuale. Traducerea automată nu produce texte utile, așa că, dacă aveți cunoștințe de limba în care a fost scris originalul, vă rugăm să traduceți textul chiar dumneavoastră.

Dacă doriți să vă folosiți de traduceri automate ca pas intermediar pentru efectuarea unei traduceri, vă rugăm să folosiți cutia cu nisip. Vă invităm să citiți și pagina de bun venit pentru a afla cum puteți contribui la acest site. Vă mulțumim! --Wintereu 30 noiembrie 2015 19:10 (UTC)Răspunde

Avertizarea se referă la cele 5 pagini create astfel. Apreciez entuziasmul tău, însă acesta nu este un mod constructiv de a-l manifesta. --Wintereu 30 noiembrie 2015 19:10 (UTC)Răspunde

Eu nu ştiu cum să traduc articole.--Bacria Andrei Catalin (discuție) 30 noiembrie 2015 19:24 (UTC)Răspunde