Wikijunior:Enciclopedia celor mici/Preistorie

Unealtă tăietoare de la Um Qatafa
Unelte din piatră cioplită

Preistoria este descrierea istoriei lumii din perioada în care oamenii nu cunoșteau încă scrisul și deci nu puteau să lase însemnări despre cum trăiau ei, despre lume în general. Cercetătorii care studiază perioada de început a lumii sunt istorici arheologi, antropologi, anticari. Primii oameni nu locuiau în case, ei nu puteau să le construiască, și erau nevoiți să se adăpostească în grote și peșteri. De asemenea ei nu aveau altă îmbrăcăminte în afară de piei de animale, pe care le vânau cu mare greutate, neavând alte arme decât pietre și bețe. Oamenii de știință, învățații au împărțit istoria de început a lumii în: istoria epocii de piatră, istoria epocii de bronz și istoria epocii de fier, după materialul folosit de oameni pentru confecționarea de unelte și arme. Epoca de piatră a fost cea mai lungă dintre cele trei și s-a terminat atunci când oamenii după ce au învățat să folosească focul, au reușit să facă din bronz unelte și arme mai bune decât cele din piatră. În muzeele de istorie veche se găsesc diferite urme arheologice din acea perioadă, cum sunt de exemplu unelte de piatră cioplită.