Română/Fișe de lucru/ ă 1

                   fisa de lucru   completati.

12+50=62

32+56=88

78+19=97