Licența GNU de documentație liberă

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Romanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU FDL -- only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Romanian speakers understand the GNU FDL better.
Aceasta este o traducere neoficială a Licenței GNU pentru Documentație liberă (GNU Free Documentation Licence) în limba română. Această traducere nu a fost publicată de Free Software Foundation și nu specifică în mod legal termenii de distribuire a documentelor care folosesc GNU FDL - numai textul original în limba engleză al GNU FDL face acest lucru. Sperăm totuși ca această traducere să ajute vorbitorii de limbă română să înțeleagă mai bine GNU FDL. Textul original în engleză al licenței poate fi găsit la http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Licența GNU pentru Documentație liberă (GNU Free Documentation Licence)

versiunea 1.2 din noiembrie 2002.

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Oricine poate copia și distribui copii identice ale acestui document, dar modificarea lui nu este permisă.

0. PREAMBUL

Scopul acestei Licențe este de a conferi unui set de instrucțiuni, manual școlar sau altui document folositor "libertate", înțeleasă în sensul următor: asigură tuturor libertatea de a copia și redistribui textul, cu sau fără modificări, în scopuri comerciale și necomerciale. Ca scop secundar, această Licență rezervă pentru autor și editor dreptul de a fi creditați pentru munca lor și de a nu fi responsabili pentru modificările efectuate de alții.

Acestă Licență conferă un fel de "stânguri de autor" ("copyleft"), ceea ce înseamnă că lucrările derivate trebuie să fie și ele libere în sensul de mai sus. Această Licență este inspirată de Licența Publică Generală GNU (GNU General Public License, GNU GPL), care este o licență similară concepută pentru a acoperi softul liber.

Această Licență a fost scrisă pentru a acoperi manuale pentru soft liber, pentru că softul liber necesită documentație liberă: un program trebuie însoțit de manuale care oferă aceeași libertate în folosire ca și softul. Acestă Licență nu este limitată la manuale pentru soft și poate fi folosită pentru a acoperi orice lucrare, indiferent de subiect sau de modul de publicare. Această Licență este recomandată în principal pentru lucrări care servesc drept referință sau au fost scrise în scop de instruire.

1. APLICABILITATE ȘI DEFINIȚII

Această Licență se aplică oricărui manual sau lucrări, în orice mediu, care conține o notă inclusă de către deținătorul dreptului de autor ce permite distribuția sub acoperirea acestei Licențe. Această notă conferă dreptul universal (world-wide), fără indemnizație și nelimitat ca durată de a folosi această lucrare în condițiile descrise de această Licență. Termenul "Documentul" folosit mai jos se referă la manualul sau lucrearea acoperită de Licență. Orice membru al publicului este un beneficiar al acestei Licențe și va fi desemnat prin termenul "Dvs." sau prin folosirea persoanei a doua. Se consideră în mod automat că ați acceptat termenii acestei Licențe dacă copiați, modificați sau distribuiți Documentul într-un mod ce necesită permisiunea autorului în conformitate cu legea drepturilor de autor.

O "Versiune Modificată" a Documentului este orice lucrare conținând Documentul sau o porțiune din Document, copiată identic sau cu modificări și/sau tradusă într-o altă limbă.

O "Secțiune Secundară" este o anexă cu titlu, sau o secțiune menționată în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relației editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului (sau cu subiecte legate de acesta) și care nu conține subiecte incluse în mod direct în subiectul Documentului. (Așadar, dacă Documentul este în parte manual de matematică, o Secțiune Secundară nu poate conține explicații matematice.) Relația poate fi o conexiune istorică cu subiectul sau cu problemele înrudite cu subiectul, sau puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta.

"Secțiunile Invariante" sunt anumite Secțiuni Secundare ale căror titluri sunt specificate ca fiind titluri de Secțiuni Invariante din Document în nota ce permite distribuția Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Dacă o secțiune nu este conformă cu definiția de mai sus a unei Secțiuni Secundare ea nu poate fi desemnată drept Secțiune Invariantă. Documentul poate să nu conțină nici o Secțiune Invariantă. Dacă Documentul nu specifică nici o Secțiune Invariantă se consideră că nu există nici una.

"Textele De Copertă" sunt pasaje scurte de text care sunt listate ca Texte Pentru Coperta I (coperta din față) și Texte Pentru Coperta IV (coperta din spate) în nota ce permite distribuția Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Un Text Pentru Coperta I poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text Pentru Coperta IV poate avea cel mult 25 de cuvinte.

O copie "Transparentă" a Documentului este o copie în format electronic, reprezentată într-un format a cărui specificație este disponibilă publicului, care este ușor de modificat folosind un editor de text generic sau (pentru imagini compuse din pixeli) un editor grafic generic sau (pentru desene) un editor larg răspândit de grafică vectorială, și care poate fi folosit de către programe de formatare de text sau de către programe de conversie în alte formate care pot fi folosite ca intrare de către programe de formatare a textului. O copie făcută într-un format de fișier Transparent dar care prin prezența sau absența anumitor elemente specifice formatului descurajează sau împiedică modificările ulterioare nu este o copie Transparentă. Un format grafic - o imagine - nu este un format Transparent dacă este folosit pentru a reprezenta o cantitate substanțială de text. O copie care nu este "Transparentă" este "Opacă".

Exemple de formate compatibile cu copiile Transparente includ: text ASCII fără marcare, format de intrare Texinfo, format de intrare LaTeX, SGML și XML folosind un DTD public, HTML simplu și standard, fișiere PostScript și PDF modificabile. Exemple de formate Transparente pentru imagine includ PNG, XCF și JPG. Formatele Opace includ formate de text ce pot fi citite și editate doar de procesoare de text particulare (proprietary), SGML și XML pentru care DTD-ul și/sau uneltele de procesare nu sunt disponibile, HTML generat automat, documente PostScript și PDF produse de diverse procesoare de text exclusiv în scopul printării/afișării.

"Pagina de Titlu" înseamnă, pentru o carte tipărită, pagina cu titlul și paginile următoare necesare pentru a tipări lizibil materialul care trebuie tipărit conform acestei Licențe pe Pagina de Titlu. Pentru lucrări care nu au o pagină cu titlu propriu-zisă "Pagina de Titlu" este textul aflat lângă principala apariție a titlului lucrării, precedând începutul corpului Documentului.

O secțiune "Numită XYZ" este o secțiune din Document al cărei titlu este fie XYZ sau conține XYZ în paranteze după textul care traduce XYZ în altă limbă. (Aici XYZ înlocuiește nume specifice ce vor fi menționate mai jos, ca de exemplu "Mulțumiri", "Dedicații", "Giruri" (Endorsement) și "Istorie".) A "Păstra Titlul" unei astfel de secțiuni atunci când modificați Documentul înseamnă că aceasta rămâne "Numită XYZ" conform acestei definiții.

Documentul poate include Limitări de Responsabilitate (Warranty Disclaimers) atașate notificării care afirmă că această Licență se aplică Documentului. Aceste Limitări de Responsabilitate se consideră a fi incluse pentru referință în această Licență: orice alte implicații pe care aceste Limitări de Responsabilitate le-ar putea avea sunt nule și nu au nici un efect asupra înțelesului acestei Licențe.

2. COPII IDENTICE

Puteți copia și distribui Documentul pe orice mediu, comercial sau necomercial, atâta timp cât această Licență, notificările de drepturi de autor și notificarea de licență care spune că această Licență se aplică acestui Document sunt reproduse în toate copiile, și atâta timp cât nu adăugați nici un fel de altă condiție în afară de cele prezente în această Licență. Nu aveți dreptul să luați măsuri tehnice de a obstrucționa sau controla citirea sau recopierea copiilor pe care le faceți sau le distribuiți. Aveți totuși dreptul să acceptați compensații în schimbul copiilor. Dacă distribuiți un număr suficient de mare de copii trebuie să respectați și condițiile din secțiunea 3.

Aveți de asemenea dreptul să împrumutați copii în aceleași condiții ca cele de mai sus, și aveți dreptul să afișați copii.

3. COPIEREA ÎN CANTITĂȚI MARI

Dacă publicați copii tipărite (sau copii în medii care folosesc de obicei coperți tipărite) ale Documentului, în număr mai mare de 100 și dacă notificarea de licență a Documentului cere Texte de Copertă, trebuie să includeți copiile pe coperți care să conțină, clar și lizibil, toate aceste Texte de Copertă: Textele Pentru Coperta I pe coperta I și Texte Pentru Coperta IV pe coperta IV. Ambele coperți trebuie de asemenea să vă identifice în mod clar și lizibil ca editor al respectivelor copii. Coperta I trebuie să prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile și proeminente. Puteți adăuga alte materiale pe copertă în plus. Copierea cu modificările limitate la coperți, atâta timp cât satisfac aceste condiții, pot fi tratate în toate celelalte aspecte ca și copii identice.

Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperți sunt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, trebuie să le includeți pe primele în ordinea originală (atâtea câte încap în mod rezonabil) pe coperta efectivă și să continuați cu restul pe pagini adiacente.

Dacă publicați sau distribuiți copii Opace ale documentului în număr mai mare de 100, trebuie ori să includeți câte o copie Transparentă în format electronic împreună cu fiecare copie Opacă, sau să specificați în sau împreună cu fiecare copie Opacă o locație de rețea electronică la care publicul general care folosește rețeaua să aibă acces pentru a descărca, folosind un protocol standard public, copii complete Transparente ale documentului, fără adăugarea oricărui material adițional. Dacă folosiți a doua opțiune trebuie să faceți demersuri rezonabil de prudente ca atunci când începeți distribuirea copiilor Opace să vă asigurați că această copie Transparentă va rămâne accesibilă în acest fel la locația respectivă timp de cel puțin un an după distribuția ultimei copii Opace (în mod direct sau prin agenți sau distribuitori) a acelei ediții pentru public.

Se cere, dar nu în mod necesar, să contactați autorii Documentului cu o perioadă bună înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia să vă pună la dispoziție o versiune actualizată a Documentului.

4. MODIFICĂRI

Puteți copia și distribui o Versiune Modificată a Documentului în condițiile secțiunilor 2 și 3 de mai sus, cu condiția de a acoperi Versiunea Modificată sub exact această Licență, cu Versiunea Modificată ținând locul Documentului, astfel licențiind distribuirea și modificările Versiunii Modificate oricui intră în posesia unei copii ale acesteia. În plus, trebuie să faceți următoarele lucruri în Versiunea Modificată:

 • A. Folosiți în Pagina de Titlu (și pe coperți, dacă există) un titlu diferit de cel al Documentului, și de versiunile sale anterioare (care trebuie, dacă există, să fie listate în secțiunea de Istorie a Documentului). Puteți folosi același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei copii vă dă permisiunea.
 • B. Listați pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitățile responsabile în calitate de autori pentru modificările Versiunii Modificate, împreună cu cel puțin cinci dintre autorii principali ai Documentului (toți autorii principali, dacă are mai puțin de cinci), în afară de cazul că aceștia vă eliberează de această obligație.
 • C. Includeți pe Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor.
 • D. Păstrați toate notificările de drepturi de autor ale Documentului.
 • E. Adăugați o notificare de drepturi de autori relevantă pentru modificările Dvs. adiacent celorlalte notificări de drepturi de autor.
 • F. Includeți, imediat după notificările de drepturi de autor, o notificare de licență dând permisiune publică de a folosi Versiunea Modificată în condițiile acestei Licențe, sub forma prezentată în Apendicele de mai jos.
 • G. Păstrați în acea notificare de licență lista integrală a Secțiunilor Invariante și Textele de Copertă necesare date în notificarea de licență a Documentului.
 • H. Includeți o copie nealterată a acestei Licențe.
 • I. Păstrați secțiunea Numită "Istorie", Păstrați-i Titlul și adăugați-i un element care să indice măcar titlul, anul, noii autori și editorul Versiunii Modificate așa cum este dat pe Pagina de Titlu. Dacă nu există o secțiune Numită "Istorie" în Document, creați una în care indicați titlul, anul, autorii și editorul Documentului așa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia și apoi adăugați un element care să descrie Versiunea Modificată așa cum a fost cerut în fraza precedentă.
 • J. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie Transparentă a Documentului, cât și locațiile de rețea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta. Acestea pot fi incluse în secțiunea Numită "Istorie". Puteți omite locația de rețea a unei lucrări care a fost publicată cu cel puțin patru ani înainte de Documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă vă dă permisiunea.
 • K. Pentru orice secțiune Numită "Mulțumiri" sau "Dedicații" Păstrați Titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și dedicațiilor fiecărui contribuitor.
 • L. Păstrați toate Secțiunile Invariante ale Documentului, nealterate ca text și ca titluri. Numerotarea secțiunilor sau echivalentul numerotării nu sunt considerate ca făcând parte din titlurile secțiunilor.
 • M. Ștergeți orice secțiune Numită "Giruri". O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în Versiunea Modificată.
 • N. Nu modificați titlul nici unei secțiuni existente pentru a fi Numită "Giruri" sau pentru a intra în conflict cu vreo Secțiune Invariantă.
 • O. Păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Dacă Versiunea Modificată include secțiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califică drept Secțiuni Secundare și nu conțin material copiat din Document, aveți dreptul la alegerea Dvs. să numiți unele sau toate acestea ca fiind secțiuni invariante. Pentru a face aceasta, adăugați-le titlurile la lista de Secțiuni Invariante în notificarea de licență a Versiunii Modificate. Aceste titluri trebuie să fie distincte față de toate celelalte titlurile de secțiune.

Puteți adăuga o secțiune Numită "Giruri" doar dacă aceasta conține numai girurile a diverse entități asupra Versiunii Modificate - de exemplu recenzii sau faptul că textul a fost aprobat de o organizație ca fiind o definiție autoritară a unui standard.

Puteți adăuga un pasaj de cel mult cinci cuvinte ca Text Pentru Coperta I și un pasaj de cel mult 25 de cuvinte ca Text Pentru Coperta IV la sfârșitul Textelor De Copertă în Versiunea Modificată. Numai un singur pasaj poate fi adăugat la Textul Pentru Coperta I și unul la Textul Pentru Coperta IV de către (sau prin aranjament cu) orice entitate. Dacă Documentul conține deja texte de copertă pentru coperta respectivă, adăugat în prealabil de Dvs. sau prin aranjament cu aceeași entitate în numele căreia acționați, atunci nu puteți adăuga un altul, însă puteți să-l înlocuiți pe cel vechi numai cu permisiunea explicită a editorului anterior care l-a adăugat pe cel vechi.

Autorul (autorii) și editorul (editorii) Documentului nu vă dau prin această Licență permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricărei Versiuni Modificate.

5. COMBINAREA DOCUMENTELOR

Puteți combina Documentul cu alte documente acoperite de această Licență sub termenii definiți în secțiunea 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu condiția să includeți în versiunea combinată toate Secțiunile Invariante ale tuturor documentelor originale, nemodificate, și să le listați pe toate ca Secțiuni Invariante ale versiunii combinate în notificarea de licență, cât și să păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Versiunea modificată nu trebuie să conțină decât o singură copie a acestei Licențe, iar duplicatele identice ale Secțiunilor Invariante pot fi înlocuite cu o singură copie. Dacă există Secțiuni Invariante cu nume identice și conținut diferit, schimbați-le numele adăugând la sfârșitul titlului, în paranteză, ori numele autorului sau al editorului original al acelei secțiuni dacă acesta este cunoscut, ori un număr unic. Faceți aceleași modificări respective titlurilor secțiunilor în lista de Secțiuni Invariante din notificarea de licență a versiunii combinate.

În versiunea combinată trebuie să combinați și toate secțiunile Numite "Istorie" din diversele documente originale, creând o secțiune unică Numită "Istorie"; la fel trebuie să combinați și toate secțiunile Numite "Mulțumiri" cât și cele Numite "Dedicații". Trebuie să ștergeți toate secțiunile Numite "Giruri".

6. COLECȚII DE DOCUMENTE

Puteți crea o colecție formată din Document și alte documente acoperite de această Licență și să înlocuiți copiile individuale ale acestei Licențe din diversele documente cu o singură copie care să fie inclusă în colecție cu condiția să urmați regulile acestei Licențe pentru copii identice pentru fiecare document în toate celelalte privințe.

Puteți să extrageți un document dintr-o astfel de colecție și să-l distribuiți individual sub această Licență cu condiția de a include o copie a acestei Licențe în documentul extras și să urmați condițiile acestei Licențe în toate celelalte privințe în legătură cu copiile identice ale acelui document.

7. AGREGAREA CU LUCRĂRI INDEPENDENTE

O compilație a Documentului sau a unui derivat al său cu orice document sau lucrare separată independentă, în sau pe un volum de stocare sau distribuire se numește "agregat" dacă drepturile de autor rezultate în urma compilării nu sunt folosite pentru a limita drepturile legale ale utilizatorilor compilației mai mult decât permit lucrările individuale. Când Documentul este inclus într-un agregat, această Licență nu se aplică celorlalte lucrări din agregat care nu sunt ele însele rezultate derivate ale Documentului.

Dacă cerințele legate de Textele de Copertă din secțiunea 3 se aplică acestor copii ale Documentului, atunci dacă Documentul este mai puțin de jumătate din întregul agregat atunci Textele de Copertă ale Documentului pot fi puse pe coperți care să separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent electronic al acestora, dacă Documentul se prezintă în format electronic. Altfel ele trebuie să apară pe coperțile tipărite care îmbracă întreg agregatul.

8. TRADUCERE

Traducerea este considerată o formă de modificare, drept care puteți distribui traduceri ale Documentului sub cerințele secțiunii 4. Înlocuirea Secțiunilor Invariante cu traduceri ale acestora necesită permisiune specială din partea celor care dețin drepturile de autor, însă puteți include traduceri ale unora dintre sau tuturor Secțiunilor Invariante împreună cu variantele originale ale acestora. Puteți include o traducere a acestei Licențe cât și toate notificările de licență din Document, cât și Limitările de Responsabilitate atâta timp cât includeți și versiunea originală în engleză a acestei Licențe, plus versiunile originale ale respectivelor notificări de licență și limitări de responsabilitate. În cazul apariției oricăror discrepanțe între versiunea tradusă și versiunea originală a acestei Licențe, a vreunei notificări de licență sau a vreunei limitări de responsabilitate, versiunea originală are prioritate.

Dacă vreo secțiune din Document este Numită "Mulțumiri", "Dedicații" sau "Istorie" cerința (din secțiunea 4) de a-i Păstra Titlul (secțiunea 1) va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine.

9. REZILIERE

Nu puteți copia, modifica, sublicenția sau distribui Documentul decât în condițiile specificate explicit în această Licență. Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo altă condiție este nulă și vă va anula în mod automat drepturile conferite de această Licență. Pe de altă parte, terților cărora le veți fi transmis copii sau drepturi în conformitate cu această Licență nu li se vor anula aceste drepturi atâta timp cât i se conformează.

10. VERSIUNI VIITOARE ALE ACESTEI LICENȚE

Fundația Free Software (Free Software Foundation) poate publica versiuni noi, revizuite ale acestei Licențe (GNU Free Documentation License) din timp în timp. Aceste noi versiuni vor păstra spiritul acestei versiuni dar pot diferi în privința detaliilor, cu scopul de a se adresa unor noi probleme reale sau potențiale. Vezi http://www.gnu.org/copyleft/.

Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct. Dacă Documentul specifică un anumit număr de versiune "sau orice versiune ulterioară" al acestei Licențe, aveți de ales între a vă conforma termenilor și condițiilor ori ale versiunii specificate explicit sau ale oricărei variante ulterioare publicate (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation. Dacă Documentul nu specifică un număr de versiune al acestei Licențe atunci puteți alege orice versiune publicată (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation.