Engleză/Conținut/Vocabular Tehnic

 • adapter= adaptor, dispozitiv de adaptare, fișă/ștecher de adaptare
 • add-on memory= prelungire de memorie, supliment(are) de memorie
 • adress decodierung= decodificare de adresă
 • adress map= tabel de adresă
 • adress pattern= structură de adresă
 • computer-managed= managerat cu calculator, reglat cu calculator/computer
 • computing capacity= capacitate de calcul
 • conducting state region= regiune de conducție
 • continuation= continuare
 • cordless communication= comunicație prin radio, comunicație fără fir
 • currency sign= simbol de valută ($,€, etc.)
 • CTRL (abrev. control)= comandă
 • cyclic programming=programare ciclică
 • digital telephone network=rețea telefonică digitală
 • direct addressing=adresare directă
 • disabled=blocat, neactivat, inactivat


 • troley= autocar de transport
 • troubled= deranjat
 • troubleshoot= căutare de greșeală
 • troubleshooting chart= listă de căutat greșeli/erori
 • true= cinstit, corect, adevărat
 • true to scale= conform scalei (de măsură)
 • trueness= corectitudine
 • truncation= întrerupere (a mersului unui program), tăiere (a unor poziții dintr-un număr)
 • trunk= cablu de racordare/legătură, cablu, conductor
 • truth table= tabel de adevăr (pentru funcții Boole)