Cum se face o cerere

Cererea aparține stilului administrativ (oficial) și indeplinește funcția de comunicare în sfera relațiilor publice. Cererea apare în documentele oficiale din domeniul administrativ, economic, juridic, politic, diplomatic. Compuneri specifice stilului oficial sunt: cererea, memoriul de activitate, curriculum vitae, procesul-verbal, referatul.

Caracteristicile unei cereri: Cererea trebuie redactată pe o coală de hârtie A4 sau tehnoredactată, care va trebui să cuprindă:

  • pentru îndosariere marginea din stânga a paginii trebuie să aibă liberi cel puțin 2 cm;
  • o formulă de adresare prin care să indici funcția celui căruia i te adresezi („Domnule Director”). Formula de adresare trebuie scrisă la aproximativ 5-6 cm de marginea de sus a paginii pentru a lăsa loc liber formulării rezoluției de către cel căruia îi soliciți un anumit lucru;
  • numele, prenumele și domiciliul petiționarului;
  • statutul social (elev, student etc.) și instituția unde îți desfășori activitatea;
  • formularea scurtă, clară și precisă a solicitării de ordin personal;
  • motivul solicitării;
  • semnătura solicitantului (la 2-3 cm sub ultimul rând al textului, către marginea din dreapta);
  • localitatea și data întocmirii cererii (se pun aproximativ în dreptul semnăturii, dar în partea stangă a paginii);
  • funcția celui căruia îi adresezi cererea și instituția pe care o conduce (în josul paginii).

Cererea trebuie să respecte normele de redactare și specificul stilului administrativ.